Verslag seminar 'Vakkennis management binnen veiligheidsorganisaties'.

Yourknowhow seminar aanwezigen

'Hoe kan vakkennis succesvol toegepast en geïmplementeerd worden bij organisaties in de veiligheidsector?' Deze vraag stond centraal bij het Yourknowhow/Business Fundamentals seminar 'vaststellen, vastleggen, borgen en ontsluiten (delen) van vakkennis binnen veiligheidsorganisaties.' De meer dan vijftig aanwezigen kregen middels vier presentaties inzicht in de achterliggende PSI filosofie en DEMO theorie plus de toepassing en het resultaat hiervan in de praktijk.

Na de opening gaf dagvoorzitter Jan Dietz samen met Yourknowhow directeur Theo Severien een korte introductie in de PSI filosofie en DEMO theorie en hoe dit het fundament vormt voor het toepassen en implementeren van vakkennis management. Daarop volgend liet Johan Langes (senior user programma basisvoorziening) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) zien hoe het actief toepassen van vakkennis management en het implementeren van het vakkennis management systeem KOWA in zijn werk is gegaan bij de KMar en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

Ineke Ballewijns van de Lokale Politie Antwerpen (LPA) nam de aanwezigen vervolgens mee naar de wereld van de Antwerpse politie. De specifieke behoefte van de LPA om vakkennis zo snel mogelijk beschikbaar te laten zijn voor alle medewerkers via het vakkennis management systeem LOPAZ en wat dit in de praktijk betekent werd in haar presentatie verder toegelicht.

Het seminar werd afgesloten met de presentatie van de Kustwacht over het toepassen van DEMO/PSI en vakkennis management als basis voor het ontwikkelen van een nieuw Kustwacht basissysteem. Marcel Achterberg (directeur/consultant Business Fundamentals) en Ed Post (projectleider Kustwacht) lieten zien dat het gebruik van DEMO en PSI bij de Kustwacht leidt tot niet alleen een spectaculaire reductie in complexiteit maar ook tot een grote kostenbesparing. Uitgangspunt hierbij is dat de werkelijkheid van de gebruiker de basis vormt voor het te ontwikkelen systeem, en dat alles wat in het neergezette vakkennis management systeem Kennis Management Kustwacht (KMK) staat de enige functionele specificaties zijn.

Theo Severien Yourknowhow

Yourknowhow/Business Fundamentals wilde door middel van dit seminar concreet maken en laten zien wat een succesvolle implementatie van het toepassen van vakkennis management in veiligheidsorganisaties betekent en wat de resultaten en opbrengsten kunnen zijn. Deze opbrengsten kunnen variëren van het ontwikkelen van een IT systeem tot het altijd op het goede moment beschikbaar hebben van de juiste vakkennis. Dankzij de presentaties van de KMar, LPA en Kustwacht hebben de aanwezigen gezien dat door het samen met de werkvloer inrichten van het vakkennis management systeem Connexio er voor elke organisatie een op maat gemaakt vakkennis management systeem (KOWA, Lopaz en KMK) kan worden gemaakt. Daarbij kan ook een beheerorganisatie worden ingericht die het vaststellen, vastleggen en ontsluiten van vakkennis duurzaam maakt. Zo wordt de mogelijkheid gecreeerd om naar eigen wens vanuit de essentie van de werkvloer(en) de relatie met ondersteunende vakgebieden en afdelingen verder uit te bouwen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van informatiesystemen. Yourknowhow en Business Fundamentals willen bij deze iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en wij kijken uit naar ons volgend seminar!