Vakkennissysteem Connexio

Binnen organisaties ontbreekt vaak een voor iedereen duidelijke en gedeelde basis van waaruit gewerkt wordt. Dit leidt tot een gebrek aan samenhang, onvoldoende onderlinge communicatie en het maken van onnodige fouten. Yourknowhow maakt ieders rol en verantwoordelijkheid inzichtelijk en begrijpelijk. Dit doen wij door de rol en verantwoordelijkheid te verbinden met de beschikbare vakkennis.

Yourknowhow biedt een eigen vakkennissysteem genaamd Connexio. Dit vakkennissysteem is ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring met het omgaan met vakmanschap en vakkennis. Connexio is dan ook een systeem dat gebaseerd is op de dagelijkse praktijk van de gebruiker. Een ander uitgangspunt is maximale flexibiliteit om het systeem in elke context en situatie in te richten naar de wens van de gebruiker.

Wat geeft het gebruik van Connexio voor resultaten?

  • Veel sneller en makkelijker alle relevante organisatie vakkennis toegankelijk
  • In één oogopslag alle rollen, verantwoordelijkheden en relaties tussen mensen en middelen inzichtelijk
  • Een vastgelegde essentie als basis voor continu verbeteren
  • Visualiseren van gevolgen van veranderingen binnen organisaties
  • Een heldere en gedeelde basis van de operaties voor financiën, logistiek, HRM, opleidingen en harmonisatietrajecten

De kracht van Connexio zit naast bovengenoemde resultaten in het feit dat alles in de taal van de werkvloer en door de werkvloer zelf is weergegeven. Dit zorgt niet alleen voor een breed gedragen en geaccepteerd vakkennissysteem, maar ook dat iedereen actief een bijdrage kan leveren. Het delen van de eigen vakkennis met collega’s zorgt zo voor een gevoel van verbinding en waardering. Op deze manier stelt Yourknowhow mensen en hun vakkennis centraal.