Vakkennis op maat voor iedereen

Veel mensen hebben geen snelle toegang tot de aanwezige vakkennis binnen uw organisatie. Dit zorgt voor frustratie of eindeloos zoeken in systemen of documenten. Dankzij onze unieke manier van het toepassen van vakkennis hebben mensen meteen de vakkennis bij de hand die zij op dat moment nodig hebben.

Vakmanschap en vakkennis spelen een rol in iedere organisatie. Onder vakmanschap verstaan wij alle vaardigheden die nodig zijn om je werk goed te kunnen doen. Vakkennis is voor ons datgene wat je weet en hebt geleerd in relatie tot je vak en is onderdeel van vakmanschap. Maar wat betekent vakkennis nu eigenlijk precies voor uw organisatie? Samen met mensen in de organisatie bepalen wij wat hun vakkennis is, leggen met hen de vakkennis vast en zorgen ervoor dat deze vakkennis op elk gewenst moment voor iedereen beschikbaar is. Zo blijft essentiële vakkennis behouden en hebben mensen altijd toegang tot de vakkennis die zij nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren.

Yourknowhow volgt hierbij altijd drie stappen:

  • Vakkennis vaststellen. Wij begeleiden mensen van de werkvloer bij het vaststellen van de vakkennis die men gebruikt bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden
  • Vakkennis vastleggen. In ons vakkennissysteem Connexio leggen wij samen met de werkvloer in hun taal de vastgestelde vakkennis vast
  • Vakkennis delen. Via ons vakkennissysteem Connexio heeft iedereen toegang tot de vastgelegde vakkennis, gekoppeld aan organisatie rollen en verantwoordelijkheden

Als de beschikbare vakkennis is vastgelegd is het van belang de vakkennis zo beschikbaar te krijgen dat iedereen binnen de organisatie zijn of haar vakkennis zo gepresenteerd krijgt dat deze direct duidelijk en bruikbaar is in zijn of haar dagelijks werk. Wanneer vervolgens de vakkennis gedeeld is, is het belangrijk dat de vakkennis ook goed wordt bijgehouden. Vakkennis heeft immers alleen waarde als deze actueel is. Hierbij kan Yourknowhow ondersteuning bieden door het inrichten van een eigen organisatie onderdeel dat vakkennismanagement in de organisatie een plek geeft en uitvoert. Zo wordt het beheer van vakkennis binnen de organisatie duurzaam gemaakt.