Onze klanten

Wij werken voor verschillende opdrachtgevers. Hieronder vindt u een overzicht van recente opdrachtgevers en bijbehorende opdrachten.

Politie Antwerpen (LPA)

"Nu krijgen onze mensen de must have informatie aangeboden wanneer zij deze nodig hebben."

"De 2700 medewerkers bij de Lokale Politie Antwerpen hebben bij het doen van hun dagelijks werk te maken met een complexe hoeveelheid aan wettelijke richtlijnen, te volgen werkinstructies en procedures. Onze medewerkers konden vaak niet of nauwelijks beschikken over de vereiste informatie op het moment dat zij deze nodig hadden."
Jan de Wachter, Hoofd Informatie Gestuurde Politie Zorg

Meer...

Koninklijke Marechaussee

"Eindelijk een verandering die mij positief raakt in mijn werk."

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is één van de vier onderdelen van Defensie Nederland. Van 2009 tot en met 2012 heeft Yourknowhow samen met de KMar een vakkennis project opgezet en geborgd in de organisatie. Vanuit de beschrijving van de essentie van de KMar en de wens om hieraan de aanwezige vakkennis te koppelen is toen een organisatiebreed vakkennisproject opgestart. Het KOWA vakkennis project is inmiddels een onderdeel van de reguliere KMar organisatie. 

Meer...

Politie Nederland

"Een systeem is altijd ondersteunend aan de werkvloer in plaats van andersom."

Van 2009 tot 2011 was er bij de toenmalige politieregio’s Zaanstreek Waterland, Kennemerland en Noord Holland-Noord sprake van de implementatie van verschillende grote IT systemen. Een van deze systemen was het nieuwe basis IT systeem BVH. Dit had een grote impact op de mensen die werkten in deze politieregio’s. De politie heeft toen gevraagd om onderzoek te doen of deze systemen wel geschikt waren voor de ondersteuning van het dagelijks werk.

Meer...