Theo Severien

Ik ben er tijdens mijn werk en ervaringen sinds 1997 achter gekomen dat het mijn passie is om groeipotentie tot bloei te brengen. Dit heb ik tot nu toe kunnen doen via diverse automatiseringsfuncties, als consultant, als changemanager en als eigenaar van een organisatie adviesbureau gespecialiseerd in integraal verandermanagement (Opicon).

Ik ben mij vanaf 2003 gaan specialiseren in het implementeren van vakkennismanagement. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van Yourknowhow in 2015. Met Yourknowhow geven we het vakmanschap en de bijbehorende vakkennis de waardering en ruimte voor ontwikkeling die het al jaren niet meer heeft gekregen. Wij verbinden mensen in organisaties met elkaar door inzicht in en gebruik van vakkennis. Zo geven wij hen het (zelf)vertrouwen in de organisatie terug.

Ik zet me in om op alle niveaus in een organisatie het bewustzijn te laten groeien dat vakmensen met hun vakmanschap en vakkennis de pijlers zijn van een goed in samenhang werkende organisatie. Op basis van de organisatiewerking richten wij een bedrijfsfunctie vakkennismanagement op. Yourknowhow legt samen met de werkvloeren de vakkennis in de organisatie vast in ons eigen vakkennismanagementsysteem. Zo realiseren wij een snelle ontsluiting van de aanwezige vakkennis.

Als inviseur geef ik inzicht in de bestaande samenwerking en toepassing van vakkennis. Ik treed op als tijdelijk lijnmanager van de op te richten bedrijfsfunctie en leid de nieuwe medewerkers op met vaste methoden en technieken, vooral in bewustzijn van vakkennis. Ik zorg ervoor dat op strategisch niveau projectportfolio’s herzien worden en deze kunnen vanuit de samenhang en integratie opnieuw gepositioneerd kunnen worden. Onnodige kennis en informatie wordt geschoond en tot de bijdrage aan de essentie gereduceerd.