Yourknowhow en DEMO/PSI bij Defensie

Yourknowhow PSI DEMO Defensie

Het onstaan van een praktisch vakkennis systeem bij de Koninklijke Marechaussee is ook bij het ministerie van Defensie niet onopgemerkt gebleven. Over de werkwijze van Yourknowhow, het opzetten van de KOWA (Connexio) bij de KMar en het werken volgens DEMO/PSI verscheen in het najaar van 2012 een artikel in Business Information Magazine.