Politie Nederland

Yourknowhow heeft een inpasbaarheidstest opgezet om zo te bekijken hoe BVH het dagelijks werk van agenten zou beïnvloeden. Een team met mensen vanuit de drie politieregio’s heeft toen voor een lange periode getest door hun vastgelegde vakkennis te vergelijken met de eisen die het systeem BVH aan hen stelde. In eerste instantie bleek het verschil tussen de operationele werkelijkheid en de veranderingen die BVH vroeg van mensen in hun dagelijks werk te groot. Door vanuit hun vakkennis de verschillen en hun wensen aan te geven zijn er uiteindelijk verscheidene zaken aan het systeem aangepast waarna het in gebruik kon worden genomen.

Door de essentie van de politie in kaart te brengen kon vervolgens de vakkennis binnen de organsiatie worden vastgelegd. Dit heeft bij de drie betrokken politieregio’s niet alleen geleid tot het verbeteren van bestaande IT systemen maar ook tot harmonisatie van werkprocessen tussen de drie regio’s. Door de PSI methode toe te passen in de taal van de werkvloer kon Yourknowhow laten zien waar de overeenkomsten en verschillen zaten tussen de regio’s. De verkregen inzichten zorgden uiteindelijk voor een positieve gedeelde basis voor gezamenlijke implementaties met de drie betrokken politieregio’s.