Koninklijke Marechaussee

In 2009 was het de bedoeling dat de KMar een nieuw basis IT systeem zou krijgen. Om de KMar hier goed op voor te bereiden is er onder begeleiding van Yourknowhow een inpasbaarheidstest gedaan. Deze inpasbaarheidstest hield in dat er gekeken werd of het nieuwe IT basissysteem geschikt was om de dagelijkse werkzaamheden van de KMar goed te ondersteunen. Om dit goed te kunnen doen heeft Yourknowhow de essentie van de Kmar samen met de werkvloer beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van  de PSI methodiek.

Al snel bleek het nieuwe IT basissysteem de dagelijkse werkzaamheden van de KMar niet voldoende te ondersteunen. Het nieuwe systeem kwam er dan ook niet. Inmiddels had Yourknowhow (toen opererend onder de naam Doenrade Inviseurs) samen met de Kmar werkvloer wel al veel operationele werkprocessen en de daarbij behorende kennis vastgelegd. Vanuit deze vastgelegde operationele vakkennis is toen het KOWA project gestart. KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten) is het vakkennissysteem dat nu gebruikt wordt door de KMar en samen met Yourknowhow is ontwikkeld. De KOWA heeft de basis gelegd voor het huidige vakkennissysteem Connexio en is gemaakt vanuit het principe ‘voor en door de werkvloer.’

Tijdens het KOWA project is de vakkennis binnen de KMar eerst vastgesteld, vervolgens vastgelegd, gedeeld en daarna geborgd binnen een nieuwe door Yourknowhow opgezette afdeling kennis. Het uiteindelijk opgeleverde product KOWA dient als geheugensteun/naslagwerk, opleidingsmateriaal, analysetool, en middel om nieuwe veranderingen snel en duidelijk door te voeren en bekend te maken bij KMar medewerkers. Ook leidt het tot harmonisering van processen en daarbij gebruikte vakkennis.

Dit project heeft vooral gestalte gekregen door de inzet en het enthousiasme van medewerkers van de KMar werkvloer. Voor Yourknowhow zijn onderstaande reacties vanuit de Kmar organisatie dan ook maatgevend voor het succes van dit project.

Eindelijk een verandering die mij positief raakt in mijn werk’
‘Goed naslagwerk voor mij als oude rot in het vak’
‘Zo kan ik mijn kennis op peil houden’
‘Positieve ontwikkeling in mijn werkbeleving’
‘Wat een machtig mooi instrument’